What's New

一年一度的校友日

14 / 03 / 2024

「國際消除種族歧視日」資訊:

08 / 03 / 2024

HOY電視77台 校園Open Day 第一集 (2023 – 11 – 18)

01 / 03 / 2024

2024年 四旬期牧函 同行的夥伴

19 / 02 / 2024

偕同基督,善度四旬 (2024年四旬期曆)

19 / 02 / 2024

每月一聖:真福卡洛·阿庫蒂斯

19 / 02 / 2024

苦路善工

19 / 02 / 2024

本校教師在學與教博覽2023分享人工智能教學

05 / 01 / 2024

「2023香港青年音樂匯演」

30 / 11 / 2023

2024/2025中一自行分配學位申請表

28 / 11 / 2023