Organisation

Staff Members

Principal: Mr. Poon Wing Keung 潘永强校長
Vice-Principal: Mr. Lam Kwan Him 林君謙副校長
Vice-Principal: Mr. Law Chi Fai 羅志輝副校長
Vice-Principal: Ms. Yu Oi Ying 余藹盈副校長
Assistant Vice-Principal: Mr. Yuen Yuen Kin 阮元健助理副校長
Academic affairs
In-charge:
Ms. Chung Lan Sze 鍾蘭絲主任
Administration affairs
In-charge:
Mr. Chan Ming Hung 陳銘雄主任
Discipline In-charge: Mr. Wong Wong Fui 黃煌奎主任
Guidance In-charge: Mr. Chim Ha Chuen 詹夏川主任
Chinese Language
Ms. Yam Kin Hing (Chair) 任建卿主任
Ms. Chan Chung Yan 陳頌欣老師
Mr. Chan Siu Por 陳少波主任
Mr. Cheuk Hon Ching 卓漢程老師
Ms. Cho Wing Han 曹詠嫻老師
Ms. Chung Lan Sze 鍾蘭絲主任
Mr. Ho Kun Shun 何勤信老師
Mr. Lau Chun Ngok 劉俊岳教師
Mr. Lau Wing Hin 劉穎軒教師
Ms. Leung Sau Mei 梁漱眉老師
Mr. Lo Chi Kong 盧智剛老師
Mr. Ng Wai Lun 吳偉倫老師
Mr. Tang Man Wai 鄧文偉主任
Ms. Ting Man Chit 丁文婕老師
Mr. Wong Chi Yin 黃志賢老師
English Language Ms. Mak Tsui Ying (Chair) 麥翠瑩主任
Mr. Chan Yin Tat 陳彥達老師
Ms. Chu Pui Ying 朱佩瑩老師
Ms. Fong Mei Ping 方美萍老師
Mr. Ho Ngai Man 何毅文老師
Mr. Ho Sze Kit 何思傑老師
Ms. Holroyd Caroline
Mr. Leung Wai Lam 梁威林主任
Ms. Man Sin Yi 文善兒老師
Ms. Miu Sau Wai 繆秀慧老師
Mr. Mohamad Noman
Ms. Tong Yat Han 湯逸嫻老師
Mathematics Mr. Tsang Sai Ho (Chair) 曾世豪主任
Mr. Chan Kit Chi 陳杰治老師
Mr. Chan Ming Hung 陳銘雄主任
Ms. Chan Wai Yi 陳慧怡老師
Ms. Cheung Kit Yuk 張潔玉老師
Mr. Cheung Lai Yuen 張澧炫助理教師
Mr. Fung Wing Ho 馮穎豪老師
Ms. Leung Wai Yee 梁慧儀老師
Mr. Li Tien Man Stephen 李天民老師
Mr. Wong Yu on 黃裕安老師
Liberal Studies / Citizenship and Social development Mr. Liu Sze Wai 廖思維老師
Mr. Ho Ngai Man 何毅文老師
Mr. Law Yu Ting 羅宇廷老師
Mr. Wong Chi Yin 黃志賢老師
Religious Studies Mr. Tsang Kai Yin (Chair) 曾啟賢主任
Mr. Lam Kwan Him 林君謙副校長
Mr. Lee Chung On 李仲安老師
Mr. Salaroli Carson 羅嘉信老師
Integrated Science Ms. Hung Mei Sze (Chair) 洪美思老師
Ms. Chan Wai Yee Athena 陳慧儀老師
Mr. Cheng Man Hung 鄭萬鴻老師
Mr. Chow Chi Chung 周志聰主任
Ms. Lee Fang Yung 李昉蓉老師
Integrated Humanities Ms. Lau Lai Chi (Chair) 劉麗芝主任
Ms. Chu Pui Ying 朱佩瑩老師
Ms. Fong Mei Ping 方美萍老師
Ms. Ma Chung Lam 馬仲琳老師
Mr. Chan Man Ho 陳文浩老師
Ms. Yu Oi Ying 余藹盈副校長
Physics Mr. Law Chi Fai (Chair) 羅志輝副校長
Mr. Cheng Man Hung 鄭萬鴻老師
Chemistry Mr. Lam Kwan Him (Chair) 林君謙副校長
Ms. Hung Mei Sze 洪美思老師
Biology Mr. Chow Chi Chung(Chair) 周志聰主任
Ms. Chan Wai Yee Athena 陳慧儀老師
Economics Ms. Lau Lai Chi (Chair) 劉麗芝主任
Mr. Law Yu Ting 羅宇廷老師
History Ms. Yu Oi Ying (Chair) 余藹盈副校長
Mr. Wong Wong Fui 黃煌奎主任
Geography Ms. Ma Chung Lam (Chair) 馬仲琳老師
Mr. Chan Man Ho 陳文浩老師
Chinese History Mr. Chan Siu Por (Chair) 陳少波主任
Ms. Chan Chung Yan 陳頌欣老師
Mr. Cheuk Hon Ching 卓漢程老師
Mr. Lau Chun Ngok 劉俊岳助理教師
Ms. Ting Man Chit 丁文婕老師
Mr. Wong Wong Fui 黃煌奎主任
Putonghua Ms. Yam Kin Hing(Chair) 任建卿主任
Ms. Chan Chung Yan 陳頌欣老師
Ms. Cho Wing Han 曹詠嫻老師
Ms. Leung Sau Mei 梁漱眉老師
Mr. Tang Man Wai 鄧文偉主任
Computer Literacy / ICT Mr. Li Tien Man(Chair) 李天民老師
Mr. Chan Kit Chi 陳杰治老師
Ms. Chan Wai Yi Vivien 陳慧怡老師
Mr. Cheung Lai Yuen 張澧炫助理教師
Mr. Fung Wing Ho 馮穎豪老師
Mr. Lo Chi Kong 盧智剛老師
Mr. Wong Yu On 黃裕安老師
Music Mr. Liu Sze Wai (Chair) 廖思維老師
Ms. Lee Fang Yung 李昉蓉老師
Visual Arts Ms. Tsang Nok Yi (Chair) 曾諾兒老師
Ms. Cheung Yuet Yi 張鉞沂助理教師
Physical Education Mr. Chim Ha Chuen (Chair) 詹夏川主任
Mr. Li Chiu Chee 李招資老師
Mr. Yuen Yuen Kin 阮元健助理副校長
School Social Worker: Mr. Chan Kam San 陳錦燊先生
Ms. Chan Ting Yan 陳霆恩小姐
Mr. Liu Chi Man 廖志文先生
Speech Therapist Mr. Lo Lik Hong Mike 羅力航先生
Educational Psychologist: Mr. Chan Chi Hang Ian 陳知行先生