Notices

T3-中六級歷史科溫習班

08 / 09 / 2023

E7-乒乓球隊練習安排 (上學期)

07 / 09 / 2023

T2-中五級中國歷史科補課

07 / 09 / 2023

E6-羽毛球隊訓練

07 / 09 / 2023

E5-觀塘區分齡田徑比賽2023

07 / 09 / 2023

E4-香港青年大灣區發展指數2023 (學業篇) 焦點小組訪談活動

07 / 09 / 2023

E3-2023至2024學年高中生物科野外考察課程

05 / 09 / 2023

T1-課程發展委員會「支援中一以英語為學習語言」計劃

01 / 09 / 2023

S1-中一級生活日營

01 / 09 / 2023

E2-音樂會欣賞活動

01 / 09 / 2023