Principal: Mr. Poon Wing Keung 潘永强校長
    Assistant Principal: Mr. Law Chi Fai 羅志輝助理校長
    Assistant Principal: Mr. To Wai Tik 杜偉迪助理校長
Vice-principal: Mr. Lam Kwan Him 林君謙副校長
    Assistant Vice-principal: Mr. Yuen Yuen Kin 阮元健助理副校長
Vice-principal: Ms. Yu Oi Ying 余藹盈副校長
    Assistant Vice-principal: Mr. Chow Chi Chung 周志聰助理副校長
Administration affairs
In-charge:
Mr. Chan Ming Hung 陳銘雄主任
Academic affairs
In-charge:
Ms. Chung Lan Sze 鍾蘭絲主任
Guidance In-charge: Mr. Chim Ha Chuen 詹夏川主任
Discipline In-charge: Mr. Wong Wong Fui 黃煌奎主任
Chinese Language Ms Yam Kin Hing (Chair) 任建卿主任
Ms. Chan Chung Yan 陳頌恩老師
Mr. Chan Siu Por 陳少波主任
Mr. Cheuk Hon Ching 卓漢程老師
Ms. Cho Wing Han 曹詠嫻老師
Ms. Chung Lan Sze 鍾蘭絲主任
Ms. Leung Sau Mei 梁漱眉老師
Mr. Lo Chi Kong 盧志剛老師
Mr. Ng Wai Lun 吳偉倫老師
Mr. Tang Chung Yin 鄧頌賢老師
Mr. Tang Man Wai 鄧文偉主任
Mr. Ng Kin Wai 伍健威老師
Mr. Wong Chi Yin 黃志賢老師
English Language Ms. Mak Tsui Ying (Chair) 麥翠瑩主任
Ms. Chu Pui Ying 朱佩瑩老師
Mr. Chan Yin Tat 陳彥達老師
Ms. Fong Mei Ping 方美萍老師
Mr. Ho Ngai Man 何毅文老師
Mr. Ho Sze Kit 何思傑老師
Ms. Holroyd Caroline
Ms. Lam Hei Tung 林浠彤助理教師
Mr. Leung Wai Lam 梁威林主任
Mr. Liu Wai Lun 廖偉麟老師
Ms. Miu Sau Wai 繆秀慧老師
Mr. Mohamad Noman
Ms. Tong Yat Han 湯逸嫻老師
Mathematics Mr. Tsang Sai Ho (Chair) 曾世豪主任
Mr. Chan Kit Chi 陳杰治老師
Mr. Chan Ming Hung 陳銘雄主任
Ms. Chan Wai Yi 陳慧怡老師
Ms. Cheung Kit Yuk 張潔玉老師
Mr. Fung Wing Ho 馮穎豪老師
Ms. Leung Wai Yee 梁慧儀老師
Mr. Li Chiu Yeung 李招洋主任
Mr. Liu Sze Wai 廖思維老師
Mr. Yuen Yuen Kin 阮元健助理副校長
Mr. Wong Yu on 黃裕安老師
Liberal Studies / Citizenship and Social development Mr. To Wai Tik (Chair) 杜偉迪助理校長
Mr. Ho Ngai Man 何毅文老師
Mr. Liu Sze Wai 廖思維老師
Mr. Wong Chi Yin 黃志賢老師
Ms. Wu Yin Shan 胡燕珊老師
Religious Studies Mr. Tsang Kai Yin (Chair) 曾啟賢主任
Mr. Lam Kwan Him 林君謙副校長
Mr. Lee Chung On 李仲安老師
Mr. Salaroli Carson 羅嘉信老師
Integrated Science Ms. Hung Mei Sze (Chair) 洪美思老師
Mr. Cheng Man Hung 鄭萬鴻老師
Mr. Chow Chi Chung 周志聰助理副校長
Mr. Law Chi Fai 羅志輝助理校長
Ms. Lee Fang Yung 李昉蓉老師
Integrated Humanities Ms. Lau Lai Chi (Chair) 劉麗芝主任
Ms. Chu Pui Ying 朱佩瑩老師
Ms. Fong Mei Ping 方美萍老師
Ms. Ma Chung Lam 馬仲琳老師
Mr. Salaroli Carson 羅嘉信老師
Ms. Yu Oi Ying 余藹盈副校長
Physics Mr. Law Chi Fai (Chair) 羅志輝助理校長
Mr. Cheng Man Hung 鄭萬鴻老師
Chemistry Mr. Lam Kwan Him (Chair) 林君謙副校長
Ms. Hung Mei Sze 洪美思老師
Biology Mr. Chow chi chung(Chair) 周志聰助理副校長
Ms. Lui Yan Nin 呂恩年老師
Economics Ms. Lau Lai Chi (Chair) 劉麗芝主任
Mr. To Wai Tik 杜偉迪助理校長
History Ms. Yu Oi Ying (Chair) 余藹盈副校長
Mr. Wong Wong Fui 黃煌奎主任
Geography Ms. Ma Chung Lam (Chair) 馬仲琳老師
Mr. Chan Man Ho 陳文浩老師
Chinese History Mr. Chan Siu Por (Chair) 陳少波主任
Mr. Chan Chung Yan 陳頌恩老師
Mr. Cheuk Hon Ching 卓漢程老師
Mr. Ng Kin Wai 伍健威老師
Mr. Wong Wong Fui 黃煌奎主任
Putonghua Ms. Yam Kin Hing(Chair) 任建卿主任
Ms. Chung Lan Sze 鍾蘭絲主任
Ms. Cho Wing Han 曹詠嫻老師
Ms. Leung Sau Mei 梁漱眉老師
Computer Literacy / ICT Mr. Li Tien Man(Chair) 李天民老師
Mr. Chan Kit Chi 陳杰治老師
Ms. Chan Wai Yi Vivien 陳慧怡老師
Mr. Fung Wing Ho 馮穎豪老師
Mr. Lo Chi Kong 盧志剛老師
Mr. Wong Yu On 黃裕安老師
Music Mr. Liu Sze Wai (Chair) 廖思維老師
Ms. Lee Fang Yung 李昉蓉老師
Mr. Tsang Kai Yin 曾啟賢主任
Mr. Yiu Ka Lik 姚嘉暦助理教師
Visual Arts Mr. Chu Kin Ming (Chair) 朱建明老師
Ms. Wu Yin Shan 胡燕珊老師
Physical Education Mr. Chim Ha Chuen (Chair) 詹夏川主任
Mr. Li Chiu Yeung 李招洋主任
Mr. Yuen Yuen Kin 阮元健助理副校長
School Social Worker: Mr. Chan Kam Sun 陳錦燊先生
Ms. Cheung Yuen Ling 張琬翎小姐
Ms. Lam Ka Wai 林嘉惠小姐
Mr. Liu Chi Man 廖志文先生