Principal: Mr. Poon Wing Keung 潘永强校長
    Assistant Principal: Mr. Law Chi Fai 羅志輝助理校長
    Assistant Principal: Mr. To Wai Tik 杜偉迪助理校長
Vice-principal: Mr. Lam Kwan Him 林君謙副校長
    Assistant Vice-principal: Mr. Yuen Yuen Kin 阮元健助理副校長
Vice-principal: Ms. Yu Oi Ying 余藹盈副校長
    Assistant Vice-principal: Mr. Chow Chi Chung 周志聰助理副校長
Administration affairs
In-charge:
Mr. Chan Ming Hung 陳銘雄主任
Academic affairs
In-charge:
Ms. Chung Lan Sze 鍾蘭絲主任
Guidance In-charge: Mr. Chim Ha Chuen 詹夏川主任
Discipline In-charge: Mr. Wong Wong Fui 黃煌奎主任
Chinese Language Ms Yam Kin Hing (Chair)
Mr. Chan Siu Por
Mr. Cheuk Hon Ching
Ms. Cho Wing Han
Ms. Chung Lan Sze
Ms. Leung Sau Mei
Mr. Lo Chi Kong
Mr. Ng Wai Lun
Mr. Tang Man Wai
Mr. Wong Chi Yin
Ms. Chan Chung Yan
Mr. Ng Kin Wai
任建卿主任
陳少波主任
卓漢程老師
曹永嫻老師
鍾蘭絲主任
梁漱眉老師
盧志剛老師
吳偉倫老師
鄧文偉主任
黃志賢老師
陳頌恩老師
伍健威老師
English Language Ms. Mak Tsui Ying (Chair)
Mr. Chan Yin Tat
Ms. Chu Pui Ying
Ms. Fong Mei Ping
Mr. Ho Ngai Man
Mr. Leung Wai Lam
Mr. Liu Wai Lun
Ms. Miu Sau Wai
Ms. Tong Yat Han
Mr. Ho Sze Kit
Ms. Lam Hei Tung
Ms. Holroyd Caroline
Mr. Mohamad Noman
麥翠瑩主任
陳彥達老師
朱佩瑩老師
方美萍老師
何毅文老師
梁威林老師
廖偉麟老師
繆秀慧老師
湯逸嫻老師
何思傑老師
林浠彤助理教師

Mathematics Mr. Tsang Sai Ho (Chair)
Ms. Cheung Kit Yuk
Mr. Chan Kit Chi
Mr. Chan Ming Hung
Mr. Cheng Man Hung
Ms. Leung Wai Yee
Mr. Li Chiu Yeung
Mr. Liu Sze Wai
Mr. Lo Man Keung
Mr. Fung Wing Ho
Mr. Yuen Yuen Kin
Mr. Wong Yu on
曾世豪老師
張潔玉老師
陳杰治老師
陳銘雄主任
鄭萬鴻老師
梁慧儀老師
李招洋老師
廖思維老師
盧敏強主任
馮穎豪老師
阮元健助理副校長
黃裕安老師
Liberal Studies Mr. To Wai Tik (Chair)
Mr. Ho Ngai Man
Mr. Liu Sze Wai
Mr. Wong Chi Yin
Ms. Wu Yin Shan
杜偉迪助理校長
何毅文老師
廖思維老師
黃志賢老師
胡燕珊老師
Religious Studies Mr. Tsang Kai Yin (Chair)
Mr. Lam Kwan Him
Mr. Lee Chung On
Mr. Salaroli Carson
Mr. Pang Yi Wai
曾啟賢主任
林君謙副校長
李仲安老師
羅嘉信老師
彭以緯助理教師
Integrated Science Ms. Hung Mei Sze (Chair)
Ms. Lee Ah Mei
Ms. Lee Fang Yung
Mr. Chow Chi Chung
Mr. Law Chi Fai
Mr. Lo Man Keung
洪美思老師
李雅眉老師
李昉蓉老師
周志聰助理副校長
羅志輝助理校長
盧敏強主任
Integrated Humanities Ms. Lau Lai Chi (Chair)
Ms. Ng Wai Man
Mr. Salaroli Carson
Ms. Yu Oi Ying
Ms. Chu Pui Ying
Ms. Ma Chung Lam
劉麗芝主任
伍慧敏老師
羅嘉信老師
余藹盈副校長
朱佩瑩老師
馬仲琳老師
Physics Mr. Law Chi Fai (Chair)
Mr. Lo Man Keung
Mr. Cheng Man Hung
羅志輝助理校長
盧敏強主任
鄭萬鴻老師
Chemistry Mr. Lam Kwan Him (Chair)
Ms. Hung Mei Sze
林君謙副校長
洪美思老師
Biology Ms. Lee Ah Mei(Chair)
Mr. Chow chi chung
李雅眉老師
周志聰助理副校長
Economics Ms. Lau Lai Chi (Chair)
Mr. To Wai Tik
劉麗芝主任
杜偉迪助理校長
History Ms. Yu Oi Ying (Chair)
Mr. Wong Wong Fui
余藹盈副校長
黃煌奎主任
Geography Ms. Ng Wai Man (Chair)
Ms. Ma Chung Lam
伍慧敏老師
馬仲琳老師
Chinese History Mr. Chan Siu Por (Chair)
Mr. Chu Kin Ming
Mr. Chan Chung Yan
Mr. Ng Kin Wai
Mr. Wong Wong Fui
陳少波主任
朱建明老師
陳頌恩老師
伍健威老師
黃煌奎主任
Putonghua Ms. Yam Kin Hing(Chair)
Ms. Chung Lan Sze
Ms. Leung Sau Mei
任建卿主任
鍾蘭絲主任
梁漱眉老師
Computer Literacy / ICT Mr. Li Tien Man(Chair)
Mr. Chan Kit Chi
Mr. Cheng Man Hung
Mr. Lee Ming
Mr. Lo Chi Kong
Mr. Wong Yu On
李天民老師
陳杰治老師
鄭萬鴻老師
李明主任
盧志剛老師
黃裕安老師
Music Mr. Lee Ming (Chair)
Ms. Lee Fang Yung
Mr. Tsang Kai Yin
Mr. Yiu Ka Lik
李明主任
李昉蓉老師
曾啟賢主任
姚嘉暦助理教師
Visual Arts Mr. Chu Kin Ming (Chair)
Ms. Wu Yin Shan
朱建明老師
胡燕珊老師
Physical Education Mr. Chim Ha Chuen (Chair)
Mr. Li Chiu Yeung
Mr. Yuen Yuen Kin
詹夏川主任
李招洋老師
阮元健助理副校長
School Social Worker: Mr. Chan Ting Pong
Ms. Cheung Yuen Ling
Ms. Lam Ka Wai
Mr. Liu Chi Man
陳定邦先生
張琬翎小姐
林嘉惠小姐
廖志文先生