1st Term Test Result - Best 3 in Class

1st Term Test Result - Best 3 in Class

Class Class Number Student Name   rank
1A 7 CHOI YU SUM 蔡宇琛 1
1A 18 WONG CHEUK HIM 黃焯謙 2
1A 5 CHEUNG YEUNG YIU 張揚曜 3
1A 10 HUANG HONGJIE 黃虹杰 3
         
1B 9 KWONG LAI KIT 鄺禮傑 1
1B 3 CHEUNG MING KA 張銘嘉 2
1B 15 NG CHEUK LAM 吳卓霖 3
         
1C 15 LEUNG HO CHUEN 梁浩釧 1
1C 14 LAU CHUN YIN 劉駿諺 2
1C 13 LAU CHUN LAM MELVIN 劉縉霖 3
         
1D 17 LO TSZ HIN 羅子軒 1
1D 4 CHIN HO TING 錢浩亭 2
1D 28 WU KWAN CHEUK 胡君卓 3
         
1E 17 LUI LEWIS IY HOU 呂宇浩 1
1E 13 LAU BO WING 劉寶榮 2
1E 18 MA KAI SAN 馬啟燊 3
         
2A 2 CHAN CHUN WANG 陳駿宏 1
2A 12 LEE SUNG HEI 李崇希 2
2A 3 CHAN KA FAI 陳家輝 3
         
2B 10 HO MING CHO 何銘祖 1
2B 3 CHAN YUK HEI 陳煜熙 2
2B 5 CHEUNG MAN FAI 張文輝 3
         
2C 17 NG LUNG KEI 吳隆基 1
2C 12 KOO TSUN HEI 顧浚希 2
2C 16 LEUNG TAN NI 梁丹尼 3
         
2D 24 SUN HO MING 申皓銘 1
2D 2 CHAN KI YIU 陳其耀 2
2D 10 LAM CHUN KIU 林竣喬 3
         
2E 8 HO CHAK YIN 何澤然 1
2E 1 CHAN JULLIAN 陳煒傑 2
2E 18 SOH ZHE XIAN 蘇哲賢 3
         
3A 4 CHEUNG HO HIN 張皓軒 1
3A 13 LAM TING KWAN ALEX 林庭均 2
3A 2 CHAN SUM WA 陳森華 3
         
3B 24 WONG SIU LUN 黃兆綸 1
3B 30 YUNG CHUNG HEI 容頌禧 2
3B 20 SO TSZ HIN 蘇子軒 3
         
3C 15 LEUNG TAK PUI 梁德培 1
3C 9 HO CHUN HUNG 何俊雄 2
3C 27 TSOI WAI SHUN 蔡偉信 2
         
3D 10 KU CHI KIT 古智傑 1
3D 1 CHAN HOI MING 陳凱銘 2
3D 27 SHEK YIP WING 石業永 3
         
4A 16 NGAI CHI HANG 倪智恒 1
4A 9 KWOK TSZ HIN 郭梓軒 2
4A 30 YUEN NGAI CHUN 袁毅俊 3
         
4B 17 MAK HOI KIN 麥塏鍵 1
4B 27 WONG HON LAM 王瀚霖 2
4B 28 YEUNG CHEUK HO 楊焯賀 3
         
4C 33 NG WING HIM 吳永謙 1
4C 34 SIU CHI HO 蕭智浩 2
4C 32 NG KA TUNG 吳家棟 3
         
4D 17 NG CHUN WING 吳俊穎 1
4D 15 LUI HO YIN 呂浩然 2
4D 23 YAU KWUN PAN 邱冠彬 3
         
5A 11 LO CHEUK HEI NACOS 羅焯禧 1
5A 9 LAU CHEUK HIN 劉桌軒 2
5A 5 HO KA LUNG 何嘉龍 3
         
5B 13 SUM CHUN KIT 沈俊杰 1
5B 5 HO CHEUK CHIT 何卓哲 2
5B 11 LUI SHU HO 呂書昊 3
         
5C 29 LI CHEONG CHUN 李昌駿 1
5C 16 LO CHAK MING ANTHONY 盧澤銘 2
5C 33 TSE PAK SANG 謝柏生 3
         
5D 7 KWOK CHUN KIN 郭俊鍵 1
5D 10 LO CHUN YIN 盧俊彥 2
5D 8 LEE SAI HO 李世皓 3
         
6A 5 FOK TIN WA 霍天華 1
6A 3 CHENG HO WING 鄭浩榮 2
6A 10 LAU TSZ CHUN 劉旨晉 3
         
6B 13 SHEK TSZ LOK 石梓洛 1
6B 1 CHAN KAM CHUN 陳錦津 2
6B 10 MA TSUN CHEUNG 馬浚翔 3
         
6C 25 HUI KIN CHUNG 許健聰 1
6C 29 LI CHUN MING 李振名 2
6C 21 YOUNG CHEUK HIN 楊卓軒 3
         
6D 7 HUANG ZIHAO 黃梓豪 1
6D 32 TSANG WAH KIN 曾華健 2
6D 5 CHENG SUI HEI 鄭萃希 3
SJACS TV 校園電視台
天主教教育核心價值
Whole-School Reading Programme 全校閱讀計劃
校長致歷屆校友公開信
Issue 009 of The Josephian Quarterly (a newsletter for St. Joe old boys) is now available
全港小學數學挑戰賽(初賽)頒獎典禮(九龍東區)2017-2018相片集
「HOMECOMING 以球會友」Part 2
聖若瑟英文中學生態角Bio-Eco Corner